TÜDEAS
II. Uluslararası
Türk ve Dünya Edebiyatları
Arasında Etkileşimler Sempozyumu

Sempozyumun genel konu başlığı Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimlerdir. Bu itibarla Türk edebiyatı ve dünya edebiyatları (genel çerçevesiyle Doğu ve Batı edebiyatları) arasındaki etkileşimi, benzerlik ve farklılıkları ortaya koyan her türlü inceleme ve araştırma konusu bu sempozyumun konuları içinde yer alabilir.