TÜDEAS
II. Uluslararası
Türk ve Dünya Edebiyatları
Arasında Etkileşimler Sempozyumu

SEKRETERYA

Okutman Hüseyin ALPSOY : 0372 257 40 10- 1798
Arş. Gör. Mehmet Fatih ASLAN : 0372 257 40 10- 1549
Arş. Gör. Merve MENTEŞE : 0372 257 40 10- 1549
Arş. Gör. Nurdan GÜMÜŞTEPE : 0372 257 40 10- 1549
Bildiri metinlerini göndermek için: tudeas@beun.edu.tr      
   
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Eski Bina) No:72 İncivez ZONGULDAK
Tel: 0 372 257 40 10 / 1798
0 372 257 40 10 / 1549