TÜDEAS
II. Uluslararası
Türk ve Dünya Edebiyatları
Arasında Etkileşimler Sempozyumu
Yrd. Doç. Dr. Musa DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZER Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Betül MUTLU Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gül Banu DUMAN Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Osman ARICAN Bülent Ecevit Üniversitesi