TÜDEAS
II. Uluslararası
Türk ve Dünya Edebiyatları
Arasında Etkileşimler Sempozyumu