SEMPOZYUMUN AMACI : 
Sempozyumun genel amacı, Türk edebiyatının etkileşime girdiği diğer edebiyatlarla olan ilişkilerinin, karşılıklı etkileşim alanlarının, bu konularda yapılmış inceleme ve araştırmaların ortaya konularak tartışılmasını ve araştırmacıların tanışıp bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamaktır. Böylelikle, edebiyat bilimi yöntemleriyle ortaya konulacak mukayeseli çalışmalar üzerinden, tarihten bugüne kültürler arasındaki benzerlik, farklılık ve etkileşimlerin tespit edilip bu alandaki bilimsel birikimin paylaşılmasıyla evrensel barışa dair insanlığın ortak vizyon arayışlarına katkıda bulunmak da amaçlanmaktadır.


SEMPOZYUMA KATILIM ESASLARI: 
- Bildiriler bilimsel, özgün ve daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
- Sunum 20 dakika ile sınırlı olacaktır.
- Son başvuru tarihinden sonra gönderilecek bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Bildiri sahiplerinin konaklama ve yemek giderleri karşılanacaktır.
- Yurtdışından bildiri ile katılacak olan katılımcıların (bilet ve pasaport ibraz etmek şartıyla) yol giderleri karşılanacaktır.
- Sempozyum bildirileri basılacaktır.
- Sempozyum katılım ücreti talep edilmeyecektir.

YAZIM KURALLARI : 
- Başlık ve yazar adından sonra 200- 250 kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
- Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgide ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
- Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk-  sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
- Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Kaplan, 1992: 65) şeklinde; dipnot olarak gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde- makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.

ULAŞIM ve KONAKLAMA:
Konaklama tarafımızdan karşılanacak olup ulaşım ise katılımcılara aittir.

SOSYAL PROGRAM : 
Sempozyum kapsamında 10 Mayıs 2014 Cumartesi günü Amasra gezisi düzenlenecektir.

ONUR KURULU : 
Ali KABAN (ZONGULDAK VALİSİ)
Prof. Dr. Mahmut ÖZER (BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ)
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN (BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ) 
Prof. Dr. Turan KARATAŞ ( ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANI) 
Prof. Dr. Hayati DEVELİ (YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ BAŞKANI) 
Yazar Hilmi YAVUZ
Yazar: Doğan HIZLAN
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin